Vi som driver insamlingen

Jag tänkte att vi som driver klädinsamlingen i Linköping skulle presentera oss. 
 
Lisette Elling
I början av November 2013 föddes lille William i vecka 29+2 pga havandeskapsörgiftning. Han var alltså prematur men även tillväxthämmande med sina 920 gram. Wille spenderade ca 4 veckor på IVA sal och sedan 3 veckor på samvården där man får bo ihop med sitt barn. Han klarade sig enbart med cpap och högflödesgrimma men fick en hel del bradykardier och apneer. Därefter väntades 2 veckor med hemsjukvård innan sonden drogs och utskrivning skedde 13 januari. 
 
 
 
 
Kristina Knutsson
I September 2013 föddes en liten kille som heter Maximilian, i vecka 26+2, pga havandeskapsförgiftning. Han vägde enbart 670 gram och var 34 cm lång. Maximilian spenderade 7 veckor på IVA sal och sedan 5 veckor på samvården. Maximilian har under resans gång legat i respirator och haft behov av syrgas och även han haft bradykardier och apneer. Sedan slutet av November har familjen haft hemsjukvård då Maximilian fortfarande är i behov syrgas på natten. 
 
 
 
 
 
Det var här vi träffades, Lisette och Kristina, i korridoren på Neo/IVA på Linköpings universitetssjukhus där våra söner vårdades och kämpade för sina liv. Och det var här vi insåg vilket behov som fanns av att få faktiskt kunna få klä sitt barn i kläder som passar (som en "riktig" bebis) mitt ibland allt onormalt som att mata via sond, övervakning som tjuter och att inte få hålla sitt barn som normalt med alla sladdar. Då greppar man tag i allt slags "normalt" som finns och värderar det väldigt högt!
 

Kommentera här: